કચ્છ-ભુજ ખાતે ITI પાસ ની ભરતી

કચ્છ-ભુજ અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં નીચેના ટ્રેડમાંથી આઈ. ટી. આઈ. પાસ કરેલ ઉમેદવારની જરૂર છે.

ટ્રેડ-

  • Electrician
  • Fitter
  • Welder

આ જોબ માટે લાયક ઉમેદવારે નીચે જણાવેલ મોબઈલ નંબર પર સંપર્ક કરવો.

નોકરીદાતાનું નામ- કરણભાઈ ગઢવી

મોબઈલ નંબર-   98797 60527

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s